тарифи та розміри сейфів

дійсні з 28 вересня 2016 року

 

 

 

Розмір (мм.)Висота/Ширина/Глибина

Вартість оренди індивідуального банківского сейфу,                               грн*                                                                   

1  місяць (31  день)

 3  місяці    (92 дні)

6  місяців (184  дні)

 12  місяців (365  днів)

Штраф за кожен день після закінчення строку дії   Договору оренди, грн. **

«Маленький»

45х285х490

 

125,00

 

375,00

 

750,00

 

1500,00

 

10,00

«Комфортний»

75х285х490

 

210,00

 

625,00 

 

1250,00

 

2500,00

 

15,00

«Середній»

190х285х490

 

420,00

 

1250,00 

 

2500,00 

 

5000,00

 

30,00

«Середній +»

300х285х490

 

625,00

 

1875,00

 

3750,00

 

7500,00 

 

40,00

«Великий»

340х615х490

 

1250,00

 

3750,00 

 

7500,00

 

15000,00

 

85,00

 

Cума заставної плати за комплект ключів, замка та   картки від індивідуального банківського сейфу: ***

1 200 грн. (в т.ч. ПДВ)

 

Штраф за  пошкодження/втрату комплекту ключів та замка Клієнтом

1100 грн. (в т.ч. ПДВ)

Штраф за   пошкодження/втрату    картки Клієнтом              

100 грн. (в т.ч. ПДВ)

Заміна розмагніченої картки Клієнта

не тарифікується

* Плата утримується за весь строк оренди індивідуального банківського сейфу у національній валюті України.

** Якщо сейф не було звільнено у термін, передбачений Договором оренди, Клієнт має сплатити штраф

за кожен день, починаючи з дня, наступного за днем закінчення строку оренди індивідуального банківського

 сейфу.

*** Сума заставної плати, що вноситься клієнтом за комплект ключів, замка та картки від індивідуального

банківського сейфу підлягає поверненню Банком Клієнту після закінчення строку дії Договору оренди.

У разі пошкодження/втрати Клієнтом комплекту ключів, замка та картки від індивідуального

банківського сейфу штраф стягується Банком з суми заставної плати Клієнта.

 
 

Договір про надання в користування індивідуального банківського сейфу