УКРБУДІНВЕСТБАНК    Банк індивідуальних фінансових                           рішень                                                                                       Наша мета - допомагати розвитку бізнесу наших клієнтів. Ми вважаємо, що бізнес – це передусім люди. Тому ми використовуємо індивідуальний підхід, підбираємо фінансові інструменти та створюємо рішення, які дійсно допомагають людям у досягненні їхніх цілей та втіленні мрій
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Наглядовою радою АТ «Укрбудівестбанк» (надалі Банк) 31.08.2011 р., в зв’язку зі звільненням, прийнято рішення про виведення зі складу Правління Банку члена Правління  – головного бухгалтера Банку Кононенко Людмили Анатоліївни. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді члена Правління Кононенко Л.А перебувала з 06.02.2009 р.

Загальні збори акціонерів Банку

Повідомлення

19 травня 2011 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.312 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Банку. 

Порядок денний:

1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Збільшення розміру статутного капіталу Банку. 

...

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів АТ «Укрбудінвестбанк» станом на 13.04.2011 р., дата складання якого ПрАТ «ВДЦП» 18 квітня 2011 р., стало відомо, що за результатами проведення облікової операції  на рахунку у цінних паперах власника відбулися зміни. В результаті яких  пакет власника акцій фізичної особи, становить більше 10 відсотків голосуючих акцій що складає  52,1272 % статутного капіталу Банку та становить 4509 штук акцій....