Установчі
документи

          
 

 

ico

СТАТУТ Публічного акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк» (нова редакція) ідентифікаційний код. 26547581

ico

Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк»

ico

Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк»

ico

Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Український будівельно-інвестиційний банк»

ico

Принципи  корпоративного управління АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

ico

Положення про службу внутрішнього аудиту

ico

Протоколи загальних зборів АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

ico

Протоколи засідань Наглядової Ради АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"