Інформація про емітента

   

ico

Особлива та регулярна інформація АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК»

ico

ico

ico

Інформація про загальні збори акціонерів

Проспекти  емісій акцій

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій