Розпочато процедуру ліквідації АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" (далі – Банк) строком на три роки з 06.10.2023 року по 05.10.2026 року (включно).

Операції з цінними паперами

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» здійснює професійну брокерську та дилерську діяльність торговця цінними паперами у повній відповідності до вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України на підставі ліцензій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

 Банк є членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

Тарифи за надання брокерських послуг на ринку цінних паперів
Правила виконання доручень клієнтів при наданні інвестиційних послуг.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТУЛУМ»

 

Для отримання більш детальних консультацій просимо звертатись до фахівців АТ«УКРБУДІНВЕСТБАНК» .

+38 (044) 364 34 75

+38 (044) 364 34 82

Депозитарна діяльність депозитарної установи

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», як професійний учасник ринку цінних паперів здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №263287 від 10.09.2013;

Свою діяльність депозитарна установа – АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» здійснює відповідно до чинного законодавства України, нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «Укрбудінвестбанк» та інших внутрішніх документів.

Депозитарна установа АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» є клієнтом Центрального депозитарію та депозитарію Національного банку України, членом Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК», як депозитарна установа має код міждепозитарного обліку (МДО) 302497, депозитарний код депозитарної установи у ПАТ «Національний депозитарій України» - 100024-UA30302497.

Функції депозитарної установи - АТ «УКРБУД­ІНВЕСТБАНК»

  • Депозитарний облік цінних паперів;
  • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;
  • Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.