UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Загальні Збори Акціонерів АТ «Укрбудінвестбанк»

26.06.2013

19 квітня 2013 року відбулися Загальні збори акціонерів АТ «Укрбудінвестбанк» на яких єдиноголосно було прийнято такі рішення:

1. Обрати Голову Правління Качуровського В.П. секретарем Загальних Зборів;

2. Обрати Шиманську Т.С. головою лічильної комісії та обрати Кириленка І.М., Черкасову Л.І. членами лічильної комісії;

3. Затвердити річну фінансову звітність АТ «Укрбудінвестбанк» на кінець дня 31.12.2012;

4. Затвердити Аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки достовірності фінансової звітності АТ «Укрбудінвестбанк» за 2012 рік, наданий ТОВ «Аудиторською фірмою «Актив-аудит», яка підтвердила, що річна фінансова звітність АТ «Укрбудінвестбанк» за 2012 рік – справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає дійсний фінансовий стан АТ «Укрбудінвестбанк» та викладену у цій звітності інформацію згідно з вимогами законодавства і відповідає вимогам прийнятої облікової політики;

5. Затвердити фінансовий результат АТ «Укрбудінвестбанк» за 2012 рік у загальній сумі 1 398 406.26 грн. (Один мільйон триста дев’яносто вісім тисяч чотириста шість грн. 26 коп.);

6. Затвердити звіт Наглядової Ради за підсумками діяльності АТ «Укрбудінвестбанк» в 2012 р.;

7. Затвердити звіт Правління за підсумками господарсько-фінансової діяльності АТ «Укрбудінвестбанк» в 2012 р.;

8. Затвердити Звіт Ревізійної комісії АТ «Укрбудінвестбанк» за 2012 рік;

9. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку АТ «Укрбудінвестбанк» у сумі 1 398 406.26 грн. (Один мільйон триста дев’яносто вісім тисяч чотириста шість грн. 26 коп.):

9.1. Спрямувати 5 % від балансової суми чистого прибутку АТ «Укрбудінвестбанк» за 2012 рік у сумі 69 920,31 грн. (Шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот двадцять грн. 31 коп.) на формування резервного фонду на балансовий рахунок 5021.

9.2. Кошти, які залишилися після формування резервного фонду у сумі 1 328 485,95 грн. (Один мільйон триста двадцять вісім тисяч чотириста вісімдесят п’ять грн. 95 коп.), залишити нерозподіленими.