UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Позачергові загальні збори акціонерів Банку

08.07.2013

Публічне акціонерне товариство

«Український будівельно-інвестиційний банк»

Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В

(далі – «Банк»)

повідомляє, що 20 березня 2012 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Банку.

Порядок денний:

1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Внесення змін до статуту банку.

3. Обрання та звільнення голови та членів наглядової ради.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 14 березня 2012 року

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів, відбудеться за адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі в загальних зборах акціонерів.

Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропозицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна звертатися за місцезнаходженням Банку: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови Правління Банку Тамразян Г.А

Довідки за телефоном : + 38 044 492-91-00.

Наглядова рада Банку

В.о. Голови Правління Г.А.Тамразян