UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Чергові загальні збори акціонерів Банку

08.07.2013

Чергові загальні збори акціонерів Банку

Публічне акціонерне товариство

«Український будівельно-інвестиційний банк»

Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В

(далі – «Банк»)

повідомляє, що 19 квітня 2013 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Банку.

Порядок денний:

1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річних результатів діяльності Банку, та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2012 р.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії Банку за 2012 р.

4.Розподіл прибутку Банку за 2012 р.

5. Про визначення напрямків використання Банком придбаної нерухомості.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 15 квітня 2013 р.

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів, відбудеться за адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів акціонерів з 10.00 до 10.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі в загальних зборах акціонерів.

Для отримання додаткових матеріалів, довідок чи подання пропозицій щодо порядку денного загальних зборів акціонерів можна звертатися за місцезнаходженням Банку: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Банку Качуровський В.П.

Довідки за телефоном : + 38 044 492-91-00.

Наглядова рада Банку

Голова Правління Банку Качуровський В.П.