UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

14.04.2014

1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство

«Український будівельно-інвестиційний банк»

1.2.Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 26547581

1.4.Місцезнаходження емітента: 01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-в

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 492-91-00, 492-91-00

1.6.Електронна поштова адреса: shymanskats@uci-bank.com

1.7.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка

додатково використовується емітентом для uci-bank.com

розкриття інформаціїї

1.8.Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Наглядовою радою АТ «Укрбудівестбанк» (надалі Банк) 31.08.2011 р., в зв’язку зі звільненням, прийнято рішення про виведення зі складу Правління Банку члена Правління – головного бухгалтера Банку Кононенко Людмили Анатоліївни (паспорт серія НС номер 835300, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській обл. 17 серпня 2000 р.). Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді члена Правління Кононенко Л.А перебувала з 06.02.2009 р.

На посаду члена Правління замість звільненої особи нікого не призначено.

На підставі наданої заяви призначено на посаду головного бухгалтера Банку Єрмоленко Галину Михайлівну (паспорт серія ЕА номер 126443, виданий Олександрійським МВУ УМВС України в Кіровоградській обл. 26 червня 1996 р.) (Наказ Банку № 25-к). Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який призначено на посаду головного бухгалтера Єрмоленко Г.М. не визначено.

Посади, які обіймала Єрмоленко Г.М. протягом своєї діяльності: бухгалтер, головний бухгалтер, головний економіст, начальник сектору, заступник начальника відділення, заступник начальника управління.

Пакетом акцій Банку не володіє.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Голова Правління

АТ "Укрбудінвестбанк" В.О.Новіков

М.П.

01.09.2011 р.

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Регулярна інформація 29.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.07.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 16.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 14.04.2014 Read more
Back to news