UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

14.04.2014

Наглядовою радою АТ «Укрбудівестбанк» (надалі Банк) 28.12.2011 р. прийнято рішення про виведення зі складу правління Банку члена правління начальника юридичного управління

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк»

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

26547581

1.4 Місцезнаходження емітента:

01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-в

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 492-91-00, 492-91-00

1.6 Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї

uci-bank.com

1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Наглядовою радою АТ «Укрбудівестбанк» (надалі Банк) 28.12.2011 р. прийнято рішення про виведення зі складу правління Банку члена правління начальника юридичного управління Самусенка Костянтина Степановича (паспорт серія ЕА номер 107749, виданий Світловодським МРВ УМВС України в Кіровоградській обл. 15 травня 1996 р.), в зв’язку зі зміною організаційно-розпорядчих обов’язків. Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді члена правління Самусенко К.С. перебував з 05.12.2011 р. Пакетом акцій Банку не володіє.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

В.о. Голови Правління АТ "Укрбудінвестбанк" Г.А.Тамразян

28.12.2011 р.

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Регулярна інформація 29.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.07.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 16.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 14.04.2014 Read more
Back to news