UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

14.04.2014

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк»

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

26547581

1.4 Місцезнаходження емітента:

01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-в

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 492-91-00, 492-91-00

1.6 Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї

uci-bank.com

1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів АТ «Укрбудівестбанк» (надалі Банк) 20.03.2012 р. прийнято рішення про:

- звільнення з посади голови Наглядової Ради Банку Мхитарян Астхик Нверовни (Посадова особа не недавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді члена Наглядової Ради Мхитарян А.Н. перебувала з 27.08.2007. Пакетом акцій Банку не володіє;

- звільнення з посади члена Наглядової Ради Банку Каграманяна Араіка Разміковича (Посадова особа не недавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді члена Наглядової Ради Каграманян А.Р. перебував з 20.09.2005. Пакетом акцій Банку не володіє;

- звільнення з посади члена Наглядової Ради Банку Наді Гляйс (Посадова особа не недавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді члена Наглядової Ради Надя Гляйс. перебувала з 14.04.2004. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання головою Наглядової Ради Банку Мхитарян Астхик Нверовну (Посадова особа не недавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попередні посади: старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом Головного управління нагляду за додержанням законів, щодо прав і свобод та захисту інтересів держави, Генеральної прокуратори України, голова наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано головою Наглядової Ради Банку Мхитарян А.Н., загальними зборами не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання членом Наглядової Ради Банку Новікова Владислава Олександровича (Посадова особа не недавала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Попередні посади: провідний спеціаліст, виконавчий директор, бухгалтер, головний бухгалтер, заступник директора, консультант, генеральний директор, менеджер, директор відділення, директор департамента, директор філії, директор департамента, директор підприємства, заступник директора, начальник управління, помічник адвоката,директор департамента, голова правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано членом Наглядової Ради Банку Новікова В.О., загальними зборами не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання членом Наглядової Ради Банку Надю Гляйс (Посадова особа не недавала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Попередні посади: член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано членом Наглядової Ради Банку Надю Гляйс, загальними зборами не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

В.о. Голови Правління АТ "Укрбудінвестбанк" Г.А.Тамразян

20.03.2012 р.

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Регулярна інформація 29.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.07.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 16.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 14.04.2014 Read more
Back to news