UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

14.04.2014

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк»

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

26547581

1.4 Місцезнаходження емітента:

01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-в

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 492-91-00, 492-91-00

1.6 Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї

uci-bank.com

1.8 Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення

Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 27.06.2012 АТ «Укрбудінвестбанк» (надалі – Банк), складеного ПрАТ «ВДЦП» (вих. № 14498-18353Оп від 02.07.2012), емітентом отримана інформація про зміни відсотків голосуючих акцій на рахунках у цінних паперах власників, у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу Банку. Відбулися такі зміни:

- пакет голосуючих акцій власника фізичної особи, становить більше 10 відсотків голосуючих акцій що складає 45,4787 % статутного капіталу Банку та становить 5 140 штук акцій;

- пакет голосуючих акцій власника акцій юридичної особи Акціонерне товариство "АСПРА ФІНАНЦ ХОЛДИНГ АГ" (Aspra Finanz Holding), місцезнаходження – Нюшелерштрассе 31, 8001 м.Цюрих, Швейцарія, становить більше 10 відсотків голосуючих акцій та становить 5 234 штук акцій, що складає 46,3104 % статутного капіталу Банку.

Відповідно відбулася зміна у відсотках голосуючих акцій юридичної особи Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД", місцезнаходження – 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 3, становить менше 10 відсотків голосуючих акцій, що складає 8,2109 % статутного капіталу Банку та становить 928 штук акцій.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Голова Правління АТ "Укрбудінвестбанк" В.П.Качуровський

02.07.2012

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Регулярна інформація 29.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.07.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 16.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 14.04.2014 Read more
Back to news