UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 2013-10-23

23.10.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1.

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно - інвестиційний банк»

1.2.

Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

26547581

1.4.

Місцезнаходження емітента:

01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В

1.5.

Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 492-91-00, 492-91-00

1.6.

Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

1.7.

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї

ubib.com.ua

1.8.

Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

1. Наказом голови правління АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (надалі Банк) від 21.10.2013 № 54-к звільнено з посади головного бухгалтера Єрмоленко Галину Михайлівну. Рішенням Наглядової ради 21.10.2013 р. прийнято рішення про виведення зі складу правління Банку члена правління Банку Єрмоленко Галини Михайлівни, (паспорт серія ЕА номер 126443, виданий Олександрійським МВУ УМВС України в Кіровоградській обл. 26 червня 1996 р.). Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посаді головного бухгалтера Єрмоленко Г.М. перебувала з серпня 2011 р., в складі правління Єрмоленко Г.М. перебувала з грудня 2011 р.

2. Рішенням Наглядової ради 21.10.2013 р. прийнято рішення про призначення членом правління Банку Пашковську Ельвіру Бекірівну. Наказом голови правління від 22.10.2013 № 55-к Пашковську Ельвіру Бекірівну прийнято на посаду головного бухгалтера (паспорт серія ТТ номер 172873, виданий Дарницьким РВ ГУДМС України в місті Києві 14 березня 2013 р.). Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Термін, на який призначено Пашковську Е.Б. на посаду члена правління, головного бухгалтера не визначено. Посади, які обіймала Пашковська Е.Б. протягом своєї діяльності: старший касир, старший бухгалтер, начальник відділу, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Пакетом акцій Банку не володіє. Пашковська Е.Б приступить до виконання своїх обов’язків після погодження її кандидатури Національним банком України.

3. До отримання письмової згоди Національного банку України про погодження кандидатури призначеного головного бухгалтера Пашковської Е.Б. виконання обов’язків головного бухгалтера покладено на заступника головного бухгалтера Решетняк Тетяну Іванівну. Наказ від 21.10.2013 № 54-к, (паспорт серія СО номер 006862, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 03 грудня 1998 р.). Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала Решетняк Т.І. протягом своєї діяльності: технік, старший технік, старший інженер, інженер-програміст, бухгалтер, провідний економіст, головний економіст, начальник відділу, заступник начальника управління, начальник управління, заступник головного бухгалтера. Пакетом акцій Банку не володіє.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Голова Правління

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК" В.П.Качуровський

М.П.

22.10.2013 р.