UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації

14.04.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк»

1.2 Код за ЄДРПОУ:

26547581

1.3 Місцезнаходження:

01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-в

1.4 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 492-91-00, 492-91-00

1.5 Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

1.6 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank/informatsiya_pro_emitenta.html

1.7 Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішенням наглядової ради АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (надалі - Банк)11.03.2014 р. прийнято рішення про призначення членом правління Банку Буркицю Віктора Григоровича. На підставі заяви Буркиці В.Г наказом голови правління від 28.01.2014 № 04-к Буркицю Віктора Григоровича прийнято на посаду заступника голови правління (паспорт серія СМ номер 102299, виданий Вишнівським МВМ ГУМВС України в Київській області 13 квітня 1999 р.). Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Термін, на який призначено Буркицю В.Г. на посаду члена правління не визначено. Посади, які обіймав Буркиця В.Г. протягом останніх п’яти років: начальник управління, заступник директора департаменту, віце-президент, заступник голови правління-член правління. Пакетом акцій Банку не володіє.

Можливість конвертації акцій Банку на інші цінні папери власного випуску Банку не передбачена.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Голова Правління АТ "Укрбудінвестбанк" В.П.Качуровський

12.03.2014 р.

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Регулярна інформація 29.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.07.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 16.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 14.04.2014 Read more
Back to news