UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації

16.04.2014

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство

«Український будівельно - інвестиційний банк»

Код за ЄДРПОУ:

26547581

Місцезнаходження:

01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В

Міжміський код, телефон та факс

(044) 492-91-00, 492-91-00

Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank/informatsiya_pro_emitenta.html

Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (надалі - Банк) 15.04.2014 р. прийнято рішення про:

- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Новікова Владислава Олександровича, в зв’язку зі зміною складу акціонерів. (Посадова особа не недавала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі Банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На зазначеній посаді члена наглядової ради Банку Новіков В.О. перебував з 20.03.2012 р. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання членом Наглядової Ради Банку Новікова Владислава Олександровича, в зв’язку зі зміною складу акціонерів. (Посадова особа не недавала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які обіймав Новіков В.О. протягом останніх п’яти років: голова правління, заступник голови правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано членом Наглядової Ради Банку Новікова В.О., загальними зборами не визначено. Відповідно до Статуту Банку наглядова рада Банку обирається строком на 3 роки. Пакетом акцій Банку не володіє.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

АТ «Укрбудінвестбанк» В.П.Качуровський

М.П. 15.04.2014

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Регулярна інформація 29.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.07.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 14.04.2014 Read more
Back to news