UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації

22.04.2015

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно - інвестиційний банк»

Код за ЄДРПОУ:

26547581

Місцезнаходження:

01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В

Міжміський код, телефон та факс

(044) 492-91-00, 492-91-00

Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank /informatsiya_pro_emitenta.html

Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів АТ «Укрбудінвестбанк» (надалі Банк) 21.04.2015 р. прийнято рішення про:

- припинення повноважень голови Наглядової Ради Банку Мхитарян Астхик Нверовни (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді члена Наглядової Ради Мхитарян А.Н. перебувала з 27.08.2007. Пакетом акцій Банку не володіє;

- припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку Новікова Владислава Олександровича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді члена Наглядової Ради Новіков В.О. перебував з 20.03.2012. Пакетом акцій Банку не володіє;

- припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку Наді Гляйс (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді члена Наглядової Ради Надя Гляйс. перебувала з 14.04.2004. Пакетом акцій Банку не володіє;

- припинення повноважень голови ревізійної Банку Бєлашева Віталія В'ячеславовича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді голови ревізійної комісії Банку Бєлашев В. В. перебував з 06.02.2009. Пакетом акцій Банку не володіє. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено;

- припинення повноважень члена ревізійної Банку Командира Юрія Миколайовича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді голови ревізійної комісії Банку Командир Ю. М. перебував з 06.02.2009. Пакетом акцій Банку не володіє. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено;

- припинення повноважень члена ревізійної Банку Бабича Олега Дмитровича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На зазначеній посаді голови ревізійної комісії Банку Бабич О. Д. перебував з 16.10.2009. Пакетом акцій Банку не володіє. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не призначено;

- обрання повноважень голови Наглядової Ради Банку Мхитарян Астхик Нверовни (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Частки у статутному капіталі Банку немає. Посади, які обіймала Мхитарян А.Н. протягом останніх п’яти років: голова наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано головою Наглядової Ради Банку Мхитарян А.Н., загальними зборами не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання повноважень першим заступником голови Наглядової Ради Банку Новікова Владислава Олександровича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які обіймав Новіков В.О. протягом останніх п’яти років: голова правління, заступник голови правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано заступником голови Наглядової Ради Банку Новікова В.О., загальними зборами не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання повноважень члена Наглядової Ради Банку Надю Гляйс (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які обіймала Надя Гляйс протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано членом Наглядової Ради Банку Надю Гляйс, загальними зборами не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання повноважень члена Наглядової Ради Банку Москалюка Віктора Миколайовича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які обіймав Москалюк В.М. протягом останніх п’яти років: начальник відділу, директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано членом Наглядової Ради Банку Москалюка В.М., загальними зборами не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє;

- обрання членом Наглядової Ради Банку Буднікова Ігоря Андрійовича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які обіймав Будніков І.А. протягом останніх п’яти років: водій, директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін, на який обрано членом Наглядової Ради Банку Буднікова І.А., загальними зборами не визначено. Пакетом акцій Банку не володіє.

Відповідно до статуту Банку наглядова рада Банку обирається строком на 3 роки.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

АТ «Укрбудінвестбанк» В.П.Качуровський

М.П. 21.04.2015

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Регулярна інформація 29.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.07.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 16.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 14.04.2014 Read more
Back to news