UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації

28.07.2015

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно - інвестиційний банк»

Код за ЄДРПОУ:

26547581

Місцезнаходження:

01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В

Міжміський код, телефон та факс

(044) 364-34-90, 364-34-82

Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank /informatsiya_pro_emitenta.html

Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалі Банк) 27.07.2015 прийнято рішення про:

- припинення повноважень члена наглядової ради Банку Лисенка Олександра Володимировича (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає На зазначеній посаді члена Наглядової Ради Лисенко О.В. перебував з 06.07.2015. Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

- обрання повноважень членом наглядової ради Банку Климчука Максима Миколайовича. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних). Посади, які обіймав Климчук М.М. протягом останніх п’яти років: начальник служби безпеки, помічник голови правління з питань безпеки, головний фахівець з інформаційної безпеки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Термін, на який обрано членом Наглядової Ради Банку Климчука М.М., загальними зборами не визначено. Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє.

Відповідно до статуту Банку наглядова рада Банку обирається строком на 3 роки.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

АТ «Укрбудінвестбанк» В.П.Качуровський

М.П. 06.07.2015

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Регулярна інформація 29.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 16.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 14.04.2014 Read more
Back to news