UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Повідомлення про виникнення особливої інформації

20.11.2015

І. Загальні відомості

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно - інвестиційний банк»

Код за ЄДРПОУ:

26547581

Місцезнаходження:

01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В

Міжміський код, телефон та факс

(044) 3643490, 3643482

Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформаціїї

http://ubib.com.ua/ua/root_pro_bank /informatsiya_pro_emitenta.html

Вид особливої інформації

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

ІІ. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно - інвестиційний банк» (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 26547581, місцезнаходження:01133, м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В, телефон, факс (044) 3643490, 3643482, електронна поштова адреса: shymanskats@uci-bank.com), повідомляє, що 18.11.2015р. емітентом було встановлено факт несвоєчасного розкриття особливої інформації про зміни у складі посадових осіб емітента. Дати вчинення дії: 04.11.2015 р. – призначення посадових осіб емітента. Несвоєчасне розкриття особливої інформації сталося через технічно-організаційні причини. Особлива інформація, що виникла 04.11.2015р., оприлюднена 18.11.2015р. у стрічці новин в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, буде розміщена на сторінці в мережі Інтернет та опублікована в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Голова правління

АТ «Укрбудінвестбанк» В.П.Качуровський

М.П. 18.11.2015

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Регулярна інформація 29.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.07.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 16.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 14.04.2014 Read more
Back to news