UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Позачергові загальні збори акціонерів банку 22 січня 2016 року

23.12.2015

22 січня 2016 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Банку

Публічне акціонерне товариство

«Український будівельно - інвестиційний банк»

Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В

(далі – «Банк»)

повідомляє, що 22 січня 2016 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах, відбудеться за адресою місцезнаходження Банку та у день проведення загальних зборів з 10.00 до 10.45. Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково – доручення (довіреність) на право участі в загальних зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –

18 січня 2016 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Припинення повноважень членів наглядової ради Банку.

3. Обрання членів наглядової ради Банку.

Для отримання матеріалів, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, можна звертатися для ознайомлення за місцезнаходженням Банку: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к.214 у робочі дні, робочий час. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Банку Качуровський В.П.

Довідки за телефоном : + 38 044 364-34-82.

Наглядова рада Банку

Голова Правління Банку Качуровський В.П.