UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Доповнення до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

14.04.2016

Публічне акціонерне товариство

«Український будівельно - інвестиційний банк»

Україна, 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 30-В

(далі – «Банк»)

за пропозицією акціонера, який володіє більш як 5 відсотками голосів та

відповідно до ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, повідомляє про доповнення до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 26 квітня 2016 року о 11.00 год. за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-В, к. 214.

Порядок денний:

13. Затвердження положення про наглядову раду Банку в новій редакції.

Довідки за телефоном : + 38 044 492-91-00.

Голова Правління Банку Качуровський В.П.