UkrConstInvestBank
Контакт-центр
*24,7. Free from stationary and mobile within Ukraine
+38 073 214 14 04

Регулярна інформація

29.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

I. Загальні відомості

1 Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк»

2 Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

3 Код за ЄДРПОУ емітента:

26547581

4 Місцезнаходження емітента:

01133 м.Київ, Печерський, 01133 б-р Л.Українки, 30-в

5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 364-34-90, 364-34-91

6 Електронна поштова адреса:

shymanskats@uci-bank.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

[td cols="2"]

1 Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2016

(дата)

2 Річна інформація

опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

27.04.2016

(дата)

3 Річна інформація

розміщена на власнійсторінці

в мережі Інтернет

http://ubib.com.ua/ua/news.html

26.04.2016

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

More articles

Notice of special information 03.08.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.05.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 01.04.2016 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 20.11.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 28.07.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 07.07.2015 Read more Регулярна інформація 24.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 22.04.2015 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 16.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 14.04.2014 Read more Повідомлення про виникнення особливої інформації 14.04.2014 Read more
Back to news